Yrkesrelatert astma

Astma anses å være yrkesrelatert når den utløses eller forverres ved eksponering av stoffer i arbeidsmiljøet. Et typisk trekk er at symptomene oppleves verre når man er på jobb, mens de avtar i helger og ferier…

LES MER OM ERSTATNING SOM FØLGE AV YRKESRELATERT ASTMA

Yrkesrelatert KOLS

Yrkesrelatert KOLS kan utløses av skadelig luftforurensning på arbeidsplassen. De første symptomene er gjerne morgenhoste, økt slimproduksjon og at man vil føle seg tungpustet. Sykdommen kan være vanskelig å oppdage, og kan derfor allerede ha kommet langt når den oppdages…

LES MER OM ERSTATNING ETTER YRKESRELATERT KOLS

Yrkesrelatert hørselsskade / tinnitus

En rekke yrker er særlig utsatt for hørselsskader. Dette gjelder blant annet veiarbeidere, ansatte på anlegg, sagbruk, smelteverk og skipsverk. Mange har arbeidet i støyutsatt miljø i mange år. Selv om fokuset på bruk av verneutstyr, og kvaliteten på dette stadig blir bedre er det fortsatt flere arbeidsplasser der arbeidstakere utsettes for støy utover anbefalte grenser…

LES MER OM YRKESRELATERT HØRSELSSKADE / TINNITUS

Yrkesrelatert eksem eller allergi

Eksem og allergier kommer i mange former, og det kan være vanskelig å kartlegge om dette er yrkesutløst. Eksem og allergi er å anse som yrkesutløst dersom plagene skyldes skadelig påvirkning i arbeid. Dette må i de fleste tilfeller utredes av en spesialist…

LES MER OM YRKESRELATERT EKSEM ELLER ALLERGI

Yrkesrelatert løsemiddelskade

Flere yrkesgrupper er særlig utsatt for løsemiddelskader. Som eksempel nevnes malere, plastbåtarbeidere, lakkerere og ansatte i grafisk industri, skipsproduksjon og laboratorier. Vi vet i dag mye mer om løsemidler og de skadelige følgene av disse enn for bare ti år siden…

LES MER OM RYGGMARGSKADER ETTER TRAFIKKULYKKE

Yrkesbetinget lungekreft

Harde støt mot mage og rygg kan føre til skade på indre organer som lever, nyrer eller milt. Ved skade på nyrene vil smertene i hovedsak sitte på siden av ryggen, mens skader på lever eller milt vil i hovedsak sitte i buken….

LES MER OM YRKESBETINGET LUNGEKREFT