Advokater spesialisert innen erstatning etter påført yrkessykdom.

Påført yrkessykdom og trenger advokat?

PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med yrkessykdomssaker. Våre advokater har lang erfaring i å bistå skadelidte i møtet med forsikringsselskapet og NAV.

Våre grunnverdier er spesialkompetanse, tilgjengelighet og forhandlingsstyrke. Vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår klienter over hele landet. Vårt firma kan bistå deg hele veien fra den innledende saksbehandlingen med selskapene, gjennom forhandlinger og muligheten for en minnelig løsning, og ved en eventuell rettslig prosess.

Yrkessykdomssaker byr på kompliserte juridiske og medisinske vurderinger. Vi kjenner selskapenes praksis, og kan hjelpe deg å stå opp i møtet med en profesjonell motpart.

Vi vil ivareta dine økonomiske interesser slik at du kan konsentrere deg om de helsemessige konsekvensene av sykdommen.

Er du påført en yrkessykdom og er usikker på om du kan ha krav på erstatning? Ta kontakt og vi kan bistå deg i din yrkessykdomssak. Vi gir deg en kostnadsfri vurdering i løpet av 24 timer.

Vi ivaretar dine interesser.